JIZAI Dougu Shop OPEN

Photo: Nabeshima Naruyasu / JIZAI Nabe